top of page

Signera uppropet

Hjälp till att skydda barn på nätet

Hjälp till att skydda barn på nätet - signera uppropet nu!

I EU röstas det i september om en lagstiftning, som skulle hjälpa bekämpa sexuella övergrepp mot barn som sker via nätet. Vi har ont om tid, vi måste klargöra för beslutsfattare att sexuella övergrepp mot barn måste stoppas nu. Det tar endast några sekunder att signera uppropet för att hjälpa skydda barn.

Du bestämmer - tillsammans kan vi göra internet #tryggtförbarn.

Genom att signera vårt upprop som stöder EU:s nuvarande förslag att bättre förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn stöder du åtgärder såsom att:

 • Införa skyldigheter för leverantörer av onlinetjänster, inklusive sociala medieplattformar, att förebygga, upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn som äger rum på deras tjänster och ta ner övergreppsmaterial (bilder och videor som bevisar sexuella övergrepp mot barn)

 • Stärka kampen mot sexuella övergrepp mot barn i hela EU

 • Säkerställa nödvändigt stöd och rättvisa för offer och överlevare av sexuella övergrepp i barndomen

Namninsanmligen leds av Justice Initiative. Skydda Barn rf leder initiativets arbete i Norden. Uppropet stöds bl.a. av Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Novahuset, Treskablinoll, Nxtme och föreningen Paraply

Sammanfattning av policykraven:

Agera nu för att skydda barn på nätet

 • Policykrav nedan:
  Överlevarna, föräldrar, lärare, regeringar, den privata sektorn och våra allierade förenas kring uppmaningen att stoppa sexuella övergrepp mot barn i Europa och globalt. Tillsammans kan och måste vi stoppa sexuellt våld mot barn i Europa genom att stifta lagar som gör det svårt eller omöjligt att begå övergrepp mot barn via nätet. ​ Vi vill att EU ska öka sina insatser för att stödja och hjälpa de som överlevt sexuella övergrepp i barndomen. ​ I detta syfte: ​ Stödjer vi förordningen gällande förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp mot barn som kommissionen föreslog den 11 maj 2022 och vi kräver att den antas så fort som möjligt. Vi efterlyser särskilt följande: ​ antagandet av de föreslagna skyldigheterna för leverantörer av onlinetjänster att förebygga, upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och ta ner övergreppsmaterial, för att sätta stopp på den fortsatta reviktimiseringen av överlevarna och för att möjliggöra en snabb räddning av utsatta barn; Grundadet av det föreslagna EU-centret för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn, för att underlätta tillgång till effektiv hjälp och stöd till överlevare i alla EU- länder. Vi uppmanar EU att i den framtida översynen av Direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn (2011), införa skyldigheter för medlemsstaterna att: ​ se till att det finns effektiva mekanismer för att anmäla sexuella övergrepp mot barn och att effektiva utredningsverktyg används för att identifiera offren och rädda dem så snabbt som möjligt från pågående övergrepp, se till att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn förlängs så mycket som möjligt, officiellt erkänna överlevare som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp eller exploatering som barn, följa bästa internationella standarder och praxis när det gäller erkännande, omvärdering och ursäkt för tidigare övergrepp, samt ersättningar. Justice initiative är ett initiativ från Guido Fluri Foundation som täcker hela Europa, medan Call for Action är ett initiativ som är begränsat till de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen, som stöd för Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag.

Läs alla våra policykrav nedan

Visste du att?

20%

av barn i Europa utsätts för någon form av sexuellt våld

29M

(miljoner) globala rapporter om misstänkta sexuella övergrepp mot barn online år 2021

86%

av allt känt övergreppsmaterial som upptäckts på nätet fanns på värdservrar i Europa

Vi behöver din hjälp för att dela uppropet!

Genom att dela videon kan du hjälpa till att skydda barn.

 • Facebook
 • Twitter
 • Whatsapp
Shame_Gallery-1.png

Hör överlevare dela med sig av sina erfarenheter

Våra samarbetspartners

Skydda Barn rf arbetar för att förebygga sexuellt våld mot barn

Sörnäsgatan 15 C, 5. våningen, 00580 Helsingfors

(Möten endast med tidsbeställning)

© Copyright 2023

Skydda Barn rf / Suojellaan Lapsia ry.

Stöd oss

Donera här

Skydda Barn tillsammans

Kontakta oss

Kom med

Sociala medier

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page